Disclaimer

Hoewel Dierbaar Dichtbij ernaar streeft om correcte informatie te verschaffen, kan Dierbaar Dichtbij niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.
Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Dierbaar Dichtbij is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Ook is Dierbaar Dichtbij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.
Dierbaar Dichtbij behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.
Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op via de mail: info@dierbaardichtbij.nl

Let op: kleuren kunnen afwijken!
De kleuren van de producten op de website van Dierbaar Dichtbij kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur. Dit heeft te maken met hoe de kleuren op uw computer/telefoon zijn ingesteld, maar ook het type beeldscherm heeft invloed op hoe u de kleuren ziet.
Daarnaast zijn effecten zoals glans moeilijk over te brengen op een productfoto.